Asbest Söküm

14 Mar

Vonka Asbest Sökümünde uluslararası metot ve yönetmeliklere uygun ekipmanlarla söküm sürecinizi yönetir. Çatı kaplama Asbestli boru Zemin kaplama Yapıştırıcı Püskürtme asbest Radyoaktif madde sökümü Kurşun sökümü Küf mantarı temizleme ASBEST SÖKÜM DETAYLARI 

Asbest Tür Analizi SEM-EDX & PLM

13 May

Toprakta,Sedimentte ,Sıvıda ve Katı malzemelerde inşaat yapı malzemeleri , toprak,kayaç, elektrik ekipmanları,halatlar, contalar,ithal edilen ürenler,çadırlar,fren balatları,oyuncaklar vb. tüm ürünlerde  asbest bulunup bulunmadığı ve türünün tespit edilmesidir. Katı materyallerde asbest tayini ör:Sıva,beton,conta gibi inşaat malzemelerinde Taramalı elektron mikroskobu kullanılarak asbestin fotoğrafı ve … Read More »

Suda Asbest Analizi

13 May

İçme suyu ,akarsu , göl ve atık sularda asbest varlığının tespiti. SEM-EDX ile İçme suyu ,akarsu , göl ve atık sularda asbest varlığının tespiti. Vonka asbest laboratuvarı uluslararası yeterlilik testlerinden başarıyla geçmiş ülkemizin tek laboratuvarıdır

Kentsel Donusum Asbest Envanter Raporu

13 May

kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak binalarda yıkım öncesi yıkım ruhsatı başvurusunda  istenen  Binada bulunan asbest floresan Kurşun cıva gibi tehlikeli materyallerin envanter raporu hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanan rapor neticesinde sonuçlara göre tespit edilen tehlikeli kimyasal maddeler Kanunlara uygun bertaraf edilmelidir istanbul-izmir Antalya … Read More »

Asbest Söküm İşleminde Uyulması Gereken Bazı Kurallar

7 May

Asbest sökümü yaptıracak bir çok firma şartnamelerine bazı metotları eklemektedir.Ülkemiz açısından çok olumlu olmasına rağmen uygulamada ne isteyen firma nede sökümü gerçekleştiren firmalar metoda uymamaktadır. Bazı meotlardan bir kaç örnek verecek olursak 1.Minimum sayıda personel çalışması 2.Kapalı ortamlarda kullanılacak elektrik … Read More »

Talk Pudrasındaki Kanser Tehlikesi ve Talk Free Analizi

6 May

Talk kozmetik sektöründe başta bebek pudrası olarak kullanılmıştır.Talk çıkarıldığı bölgelere göre değişen kriztotil , antofilit veya tremolit asbestle kontamine olabilmektedir. Talk asbest içersin veya içermesin bir çok çalışmada kansorojen madde olarak gösterilmiştir.Talkın kullanılmadığı sektör neredeyse yok gibidir.Talkın yapısında Silisyum , … Read More »

IHM “Inventory Hazardous Materials”

3 Haz

DNV GL Approved Hazmat Expert ,kimyager , gemi inşa mühendislerimiz ve asbest söküm uzmanlarımızla geminiz içim IHM hazırlıyoruz. IHM “Inventory of Hazardous Materials” (Tehlikeli Madde Envateri) Hazmart expert (Tehlikeli Madde Uzmanları)  ile geminizde Tehlikeli Madde Envateri Hazırlıyoruz.Asbest ,ROHS, Cr 6, … Read More »

Asbest Envanter -Asbest Free Raporları

7 Nis

 

Asbest Survey (Asbest Araştırması)-Asbest Envanter Raporu

Asbest surveyi yapılırken uluslararası rehberlerden yararlanılır. Aksi belirtilmedikçe HSG264 kullanırız. Asbest Surveyi sonucunda Asbest Envanter Raporu, Asbest Safe Raporu ve Asbest Free Raporu düzenlenebilir. Asbest envanter raporunda numune sayısı müşteri tarafından belirlenemez Asbest Söküm uzmanı ve akredite laboratuvar numune alma personeli ile sahaya gidilir.HSG 264 metotlarına uyularak asbest envanter çalışması yapılır.Numune sayısına Asbest Söküm Uzmanı karar verir.Kentsel dönüşüm kapsamındaki envanter çalışmalarında numune sayısına göre ek ücret alınmaz.Alınan numuneler akredite PLM laboratuvarımızda gerektiğinde SEM desteği ile analiz edilir.Numuneleri alan kişi,tarih,numune alınan yerler,bina ekipmanın genel görselleri,Asbestin nerelerde bulunup bulunmadığı resimleri ile ayrıntılı olarak raporlanır.

Asbest SAFE (güvenli) Raporu

Saha, ekipman ve tesiste asbestin olsa dahi ortama yayılmadığı yapılan ölçümlerle ve uzman nezaretinde numune alma ve inceleme sonucunda ispatlanması durumunda verilen rapordur.Herhangi bir tadilat tamirat sırasında bu rapor geçerliliğini yitirir.

Asbest FREE Raporu

Saha, bina, tesis,gemi veya ekipmanın çok detaylı incelenmesi ortam ölçümlerinin yapılması ve derinlemesine bulk numunelerin alınarak her katmandan numune alındıktan sonra asbest bulunmaması veya bulunduktan sonra ortamdan uzaklaştırılması sonucu düzenlenecek rapordur.Raporu düzenleyen kişi ve kuruluş yasal olarak sorumludur.

 Dünyanın bir çok ülkesinde ürünlerin içerisinde asbest bulunması yasaktır.

Bu yüzden üretilmiş ürünlerin her bir komponentinin asbest analizi yapılarak, komponentlerde asbest yoksa ürüne ait asbest free belgesi düzenlenir.

Örneğin:Ürünününüzde bulunan her bir farklı metal aksam, boya ,vida,plastik ,lastik, cam,kağıt vb. Bileşenler ayrı ayrı resimleri çekilerek elementel analizleri ve Sem mikrograflari ile  ürünün resmi ile birlikte Asbesr free raporu düzenlenir.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılacak binalarda asbest bulunup bulunmadığının varsa nerede ve ne kadar olduğu bilgisinin raporlandığı bir rapordur. Türkiye genelinde hizmet vermekteyiz..

Tüm dünyadaki asbest laboratuvarlarının girmek zorunda olduğu yeterlilik testlerinden biri olan ve HSL tarafından düzenlenen

AIMS R65-R66-R67 Test Sonuçları aşağıdadır.

https://www.hsl.gov.uk/proficiency-testing-schemes/aims
Laboratuvarımız başarıyla bu testleri geçip Kategorisi:”Good” olarak sınıflandırılan Türkiye’deki ilk ve tek laboratuvardır.

 

Fabrikalarda Asbest

14 Mar

Fabrikalarda asbest genellikle Çatı kaplama malzemelerinde sıcak su boru hatları izolasyonlarında Boru çantalarında Elektrik pano arkalarında Yağmur suyu iniş borularinda Atık su borularinda Zemin kaplama malzemelerinde Yapistiricilarda boyalarda salmastra ve fiillerde balata ve kampanalarda Filtre bezlerinde Üretimde kullandıkları TALK Gibi … Read More »