Asbest Envanter -Asbest Free Raporları

 

Asbest Survey (Asbest Araştırması)-Asbest Envanter Raporu

Asbest surveyi yapılırken uluslararası rehberlerden yararlanılır. Aksi belirtilmedikçe HSG264 kullanırız. Asbest Surveyi sonucunda Asbest Envanter Raporu, Asbest Safe Raporu ve Asbest Free Raporu düzenlenebilir. Asbest envanter raporunda numune sayısı müşteri tarafından belirlenemez Asbest Söküm uzmanı ve akredite laboratuvar numune alma personeli ile sahaya gidilir.HSG 264 metotlarına uyularak asbest envanter çalışması yapılır.Numune sayısına Asbest Söküm Uzmanı karar verir.Kentsel dönüşüm kapsamındaki envanter çalışmalarında numune sayısına göre ek ücret alınmaz.Alınan numuneler akredite PLM laboratuvarımızda gerektiğinde SEM desteği ile analiz edilir.Numuneleri alan kişi,tarih,numune alınan yerler,bina ekipmanın genel görselleri,Asbestin nerelerde bulunup bulunmadığı resimleri ile ayrıntılı olarak raporlanır.

Asbest SAFE (güvenli) Raporu

Saha, ekipman ve tesiste asbestin olsa dahi ortama yayılmadığı yapılan ölçümlerle ve uzman nezaretinde numune alma ve inceleme sonucunda ispatlanması durumunda verilen rapordur.Herhangi bir tadilat tamirat sırasında bu rapor geçerliliğini yitirir.

Asbest FREE Raporu

Saha, bina, tesis,gemi veya ekipmanın çok detaylı incelenmesi ortam ölçümlerinin yapılması ve derinlemesine bulk numunelerin alınarak her katmandan numune alındıktan sonra asbest bulunmaması veya bulunduktan sonra ortamdan uzaklaştırılması sonucu düzenlenecek rapordur.Raporu düzenleyen kişi ve kuruluş yasal olarak sorumludur.

 Dünyanın bir çok ülkesinde ürünlerin içerisinde asbest bulunması yasaktır.

Bu yüzden üretilmiş ürünlerin her bir komponentinin asbest analizi yapılarak, komponentlerde asbest yoksa ürüne ait asbest free belgesi düzenlenir.

Örneğin:Ürünününüzde bulunan her bir farklı metal aksam, boya ,vida,plastik ,lastik, cam,kağıt vb. Bileşenler ayrı ayrı resimleri çekilerek elementel analizleri ve Sem mikrograflari ile  ürünün resmi ile birlikte Asbesr free raporu düzenlenir.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılacak binalarda asbest bulunup bulunmadığının varsa nerede ve ne kadar olduğu bilgisinin raporlandığı bir rapordur. Türkiye genelinde hizmet vermekteyiz..

Tüm dünyadaki asbest laboratuvarlarının girmek zorunda olduğu yeterlilik testlerinden biri olan ve HSL tarafından düzenlenen

AIMS R65-R66-R67 Test Sonuçları aşağıdadır.

https://www.hsl.gov.uk/proficiency-testing-schemes/aims
Laboratuvarımız başarıyla bu testleri geçip Kategorisi:”Good” olarak sınıflandırılan Türkiye’deki ilk ve tek laboratuvardır.