İSGÜM Asbestle İlgili Duyuruları

28.12.2018

“TS EN 689 İşyeri havası – Solunumla maruz kalınan kimyasal maddelerin sınır değerler ile karşılaştırılması ve ölçme stratejisinin değerlendirilmesi için kılavuz” standardı 19.11. 2018 tarihinde yürüklükten kaldırılarak yerine “ TS EN 689İş yerindeki maruziyet – Kimyasal maddelerin solunmasına maruziyetin ölçülmesi – Meslekle ilgili maruziyet sınır değerlerine uygunluğun denenmesi için strateji” standardı yürürlüğe girmiştir. Yeni standarta geçiş için laboratuvarlara 1 yıl süre verilecek olup 01.01.2020 tarihinden itibaren yapılacak yerinde inceleme ve denetim çalışmalarında yeni standardın şartları aranacaktır.

 

14.11.2018

ASBEST PARAMETRESİ LAK/YT

Havadaki Lifsi Toz (Asbest ve İnsan Yapımı Mineral Lifler )Konsantrasyonu Tayini ve Katı Numunede Asbest TürTayini parametrelerinde laboratuvarların kendi aralarında düzenlemiş oldukları programlara katılım ile elde edilen sonuçların kabulü uygun bulunmamaktadır. Asbest analiz metotlarından yetkili laboratuvarların ,ülkemizde henüz organizasyonun yapılamamasından dolayı, uluslararası laboratuvarlar tarafından düzenlenen Yeterlilik Testlerine katılarak yetkilendirilen tüm analistlerin uygun sonuçlarını beyan etmeleri beklenmektedir.

14.11.2018

DIŞARDAN GELEN BULK NUMULERİN ANALİZİ

Asbestle Çalışmalarda Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında söküm, yıkım, bakım tamir işlerinden önce asbest varlığını araştırmak için alınan katı numunelerin analizi iş hijyeni ölçüm test ve analizi olarak değerlendirilmektedir. Bakanlığımızca yetki verilen laboratuvarlar; numune alma ve analiz konusunda yetkilidir. Laboratuvarın analiz için dışardan numune kabulüne izin verilmektedir. Dışardan gelen numuneler; Asbest Söküm Uzmanı tarafından alınmış olması koşulu ile laboratuvara kabul edilebilecektir (Kentsel dönüşüm sahalarından gelen numuneler bu kapsamda değerlendirilmektedir). Asbest Söküm Uzmanı istihdam edilmediği işyerlerinden gelen (örneğin prosesin bir kısmını ilgilendiren bakım, tamir işleri esnasında veya hammadde içeriğinin kontrolü amaçlı alınmış olan numuneler vb) numunelerin kabulü için ; A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı tarafından alınmış olması şartı aranacaktır.

Bakanlığımızca yetki verilen laboratuvarlar; dışarıdan gelen numunelerin yukarıda belirtilen şekilde alınmış olması, sertifika numarası dahil olmak üzere numune alan kişiye ait bilgileri raporda belirtmesi ve rapor örneğini İSGÜM’e göndermesi koşulu ile analiz yapıp rapor düzenleyebileceklerdir. Laboratuvar, her biri çift poşete konulmamış, personel için sağlık riski taşıdığı düşülen numuneleri analiz için kabul etmeme hakkına sahiptir.

01.03.2018

KATI NUMUNEDE ASBEST TAYİNİ YETKİLENDİRME

Asbestle Çalışmalarda Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında söküm, yıkım, bakım tamir işlerinden önce asbest varlığını araştırmak için alınan katı numunelerin analizi, iş hijyeni ölçüm test ve analizi olarak değerlendirilmekte olup bu analizlerin yapılabilmesi için 01.03.2019 tarihi itibarı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yeterlik veya ön yeterlik belgesi alınması zorunlu olacaktır. Bu bağlamda, cihaz ve altyapısı hazır olup yukarıda bahsedilen türden numunelerin analizini yapmak isteyenlaboratuvarların iş hijyeni alanında yeterlik veya ön yeterlik başvuruları şu anda kabul edilmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*