Mikrobiyolojik Analizler Küf Maya Bakteri vb.

Toplam Canlı

Bakteri

Küf Maya
Ortam havasında ve yüzeylerde mikroorganizmaların sayılması ve SEM ile görüntülerinin çekilmesi esasına dayanır. İşyerinizin veya evinizin ortamında ve yüzeylerinde gözle görülmeyen canlıların gerek dezenfeksiyon gerekse dezenfeksiyon sonrası durumunu raporluyoruz.