Kentsel Donusum Asbest Envanter Raporu

kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak binalarda yıkım öncesi yıkım ruhsatı başvurusunda  istenen  Binada bulunan asbest floresan Kurşun cıva gibi tehlikeli materyallerin envanter raporu hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanan rapor neticesinde sonuçlara göre tespit edilen tehlikeli kimyasal maddeler Kanunlara uygun bertaraf edilmelidir istanbul-izmir Antalya Bursa ve Ankara Çevre Şehircilik İl müdürlükleri ilçe belediyelerine asbeste tehlikeli madde envanter raporu hazırlanması gerektiği ile ilgili genelgeyi göndermiştir. Maalesef birçok belediye asbest ve tehlikeli atıklar rapor istememektedir

Asbest Envanteri – Asbest Araştırmaları

Örneğin, 2015’ten önce bir binada yıkım veya yenileme çalışması öncesinde, yasa ve yönetmeliklerle asbest envanteri yapılmalıdır. Bu şekilde hükümet, bir binada yaşayan veya çalışan insanların tehlikeli asbest lifleri ile temas etmesini önlemek istemektedir. Sertifikalı bir şirket tarafından yapılması gereken bir asbest envanteri de zorunlu risk envanterinin ve değerlendirmesinin  bir parçasıdır.

Ne zaman gerekli?

2013’ten önce bir bina veya nesne inşa edilmiş ve yıkılmış veya yenilenmişse, asbest envanterinin yapılmasını gerekir. Bu, bir binanın asbest içerdiği zaten biliniyorsa ve sahibinin binanın çıkarılmasını istediği durumlarda da geçerlidir.

İşlem adımları

Asbest araştırması sırasında , asbest içeren malzemeler yapılandırılmış bir yaklaşıma göre haritalanır. Soruşturmanın amacı belirlendikten sonra, mülk sahibi veya yöneticisi ile masa başı araştırması ve mülakatlar asbestin bulunup bulunmadığını ve nerede olacağını belirler. Gayrimenkullerde, bu örneğin oluklu demir paneller, cephe panelleri, şaplar, tahtalar, pencere pervazları, eşikler, çatı levhaları, kanalizasyon ve bacalardadır. Ancak boru izolasyonu gibi görünmez yerlerde veya soba veya havalandırma kanallarının bağlantılarında da ortaya çıkabilir.

Çıplak gözle asbest liflerini tanımak imkansızdır. Bilgi ve deneyime dayanarak, belirli uygulamalar ve materyaller ‘asbest şüpheli’ olarak tanınabilir ve etiketlenebilir. Buna dayanarak, bir inceleme planı hazırlanır ve yerinde kapsamlı bir inceleme yapılır. Numuneler şüpheli malzemelerden alınır ve akredite edilmiş bir asbest laboratuarında analiz edilir. Son olarak, bulguları içeren kapsamlı bir rapor sunulur

Asbest Bulunabilecek Alanlar