Asbest Ortam Ölçümü SEM-EDX & PCM

Asbest Ölçümü
Kişilerin maruz kaldığı asbest liflerinin ve Ortam havasında bulunan asbest liflerinin konsantrasyonunun hesaplanmasıdır.
PCM ve SEM mikroskopları ile sayımlar yapılır

PCM:Faz Kontrasst Mikroskobu HSG 248A1 -NIOSH(NMAM) 7400 metodlarına göre ölçümleri yapıyoruz.
SEM: Taramalı Elektron Mikroskobu -VDI 3492 metoduna göre ölçümleri yapıyoruz.
EDX:Enerji Dağılım X-Işın Analizi

PCM ile yapılan ölçümlerde boyu 5 mikrondan uzun eni 3 mikrondan küçük tüm lifler sayılır cam yünü, taş yünü, asbest, tekstil lifi,bitki lifi gibi.Verilen rapor asbest lif konsantrasyonu değildir.Sadece lifsi tozların sayımıdır.

SEM-EDX ile yapılan ölçümlerde sadece asbest ölçülür ,diğer lifler hesaba katılmaz hatta her bir asbest için ayrı ayrı konsantrasyon verilebildiği gibi.İstenirse diğer organik ve inorganik liflerin de konsantrasyonu verilir.Verilen rapor asbest lif konsantrasyon raporudur.

PCM:Faz kontrast mikroskobu
SEM ASBEST ANALİZİ
SEM ASBEST ANALİZİ
numuneler sem içerisinde