SEM-EDX ile Toprak ,Sediman ve Kayaçlarda Asbest Analizi

Deniz ve göllerdeki sedimentlerde özellikle çakıl formunda olanlarda asbest analizi XRD ve SEM ile yapılabilmektedir.XRD ile %1 SEM ile %0,01 hassasiyetle tanımlanabilmektedir.
Deniz tabanından alınan çakılda asbest
Kaynak suyunda asbest
https://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/talk sitesinden alıntılanmıştır.
Atık suda asbest analizi