Asbest ölçümü Nedir? Nasıl yapılır?

Asbest ölçümü havada bulunan asbest liflerinin sayısal olarak raporlanmasıdır.Havada bulunan asbest lifleri bir pompa yardımı ile filtrede toplanır.PCM , SEM EDXA yada TEM EDXA cihazları ile ölçümlenir.Kişisel maruziyet ve ortam havası omak üzere 2 ye ayrılır.

Asbest ölçümü yapan laboratuvarların ülkemizde TÜRKAK akreditasyonu ve İSGÜM yeterlilik belgesine sahip olması gerekmektedir.

Asbest ölçüm metodlarının hepsinde asbest analizi yapan laboratuvarların “RICE” diye adlandırılan yeterlilik testlerinden geçmiş olması beklenmektedir.

Asbest Ölçümü Kişilerin maruz kaldığı asbest liflerinin ve Ortam havasında bulunan asbest liflerinin konsantrasyonunun hesaplanmasıdır.PCM ve SEM mikroskopları ile sayımlar yapılır. PCM:Faz Kontrasst Mikroskobu HSG 248 A1 -NIOSH(NMAM) 7400 metodlarına göre ölçümleri yapıyoruz. SEM: Taramalı Elektron Mikroskobu -VDI 3492 metoduna göre ölçümleri yapılabilir. EDX:Enerji Dağılım X-Işın Analizi

PCM ile yapılan ölçümlerde boyu 5 mikrondan uzun eni 3 mikrondan küçük tüm lifler sayılır cam yünü, taş yünü, asbest, tekstil lifi,bitki lifi gibi.Verilen rapor asbest lif konsantrasyonu değildir.Sadece lifsi tozların sayımıdır.

SEM-EDX ile yapılan ölçümlerde sadece asbest ölçülür ,diğer lifler hesaba katılmaz hatta her bir asbest için ayrı ayrı konsantrasyon verilebildiği gibi.İstenirse diğer organik ve inorganik liflerin de konsantrasyonu verilir.Verilen rapor asbest lif konsantrasyon raporudur.

PCM ile boyutları tutan tüm lifler hesaba katılır.

SEM EDX ile boyutları tutam liflerin asbest olup olmadığına bakılır ve tüm asbest çeşitleri ile ilgili ayrı ayrı konsantrasyon verilir.

Numuneler Kişisel Maruziyet Ölçümü için TSE EN 689 metoduna göre alınmalıdır. Asbestle çalışmanın olduğu her gün için homojen 10 kişilik grup için en az 1 adet numune alınmalıdır.

Numuneler Ortam Ölçümü için HSG 248-NIOSH7400-VDI3492 metodlarından biri ile alınmalıdır. Genellikle numune sayısı alanın 1/3 kuvveti şeklinde hesaplanabilir.

En tartışmalı konulardan biri ortam ölçümü ve kişisel maruziyet ölçümleridir.
Asbest Ortam Ölçümü Yanlışlar

  • Dış ortamda çalışma var ortam ve kişisel maruziyet ölçümüne gerek yok.

  • İşin başında ,ortasında ve sonunda 1 er tane ortam ölçümü almamız yeterli.

  • Pompamız var biz numuneyi alıp sonucu laboratuvara gönderiyoruz.

Peki neden böyle yaklaşımlar sözkonusudur.Asbest söküm işini yapan firmalar ölçüm ücretlerinden tasarruf yapmak adına kasıtlı olarak bu yaklaşımı sergilemektedir.Bu konunun çözümü çok basittir ortam ölçüm ve kişisel maruziyet ölçümleri ana işveren tarafından yaptırılırsa veya denetim ayrı bir firmaya yaptırılırsa sorun çözülmüş olur.