Asbest Söküm

Vonka Asbest Sökümünde uluslararası metot ve yönetmeliklere uygun ekipmanlarla söküm sürecinizi yönetir.

  • Çatı kaplama
  • Asbestli boru
  • Zemin kaplama
  • Yapıştırıcı
  • Püskürtme asbest
  • Radyoaktif madde sökümü
  • Kurşun sökümü
  • Küf mantarı temizleme

ASBEST SÖKÜM DETAYLARI 

Mobil personel dekontaminasyon ünitesi
Asbest sökümünde çalışan personel için Mobil personel dekontaminasyon ünitesi
Asbest sökümünde çalışan personel için Mobil personel dekontaminasyon ünitesi
Asbest sökümünde çalışan personel için Mobil personel dekontaminasyon ünitesi