ASBEST ANALİZ

Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Bağlantıyı Tıklayınız

Asbest Analizi
Toprakta,Sedimentte ,Sıvıda ve Katı malzemelerde inşaat yapı malzemeleri , toprak,kayaç, elektrik ekipmanları,halatlar, contalar,ithal edilen ürenler,çadırlar,fren balatları,oyuncaklar vb. tüm ürünlerde  asbest bulunup bulunmadığı ve türünün tespit edilmesidir.

Asbest Ölçümü
Kişilerin maruz kaldığı asbest liflerinin ve Ortam havasında bulunan asbest liflerinin konsantrasyonunun hesaplanmasıdır.
PCM ve SEM mikroskopları ile sayımlar yapılır.

Asbest Envanter Raporu

Asbest surveyi yapılırken uluslararası rehberlerden yararlanılır. Aksi belirtilmedikçe HSG264 kullanırız. Asbest Surveyi sonucunda Asbest Envanter Raporu, Asbest Safe Raporu ve Asbest Free Raporu düzenlenebilir. Asbest envanter raporunda numune sayısı müşteri tarafından belirlenemez Asbest Söküm uzmanı ve akredite laboratuvar numune alma personeli ile sahaya gidilir.HSG 264 metotlarına uyularak asbest envanter çalışması yapılır.Numune sayısına Asbest Söküm Uzmanı karar verir.Kentsel dönüşüm kapsamındaki envanter çalışmalarında numune sayısına göre ek ücret alınmaz.Alınan numuneler akredite PLM laboratuvarımızda gerektiğinde SEM desteği ile analiz edilir.Numuneleri alan kişi,tarih,numune alınan yerler,bina ekipmanın genel görselleri,Asbestin nerelerde bulunup bulunmadığı resimleri ile ayrıntılı olarak raporlanır.

Asbest Free Raporu
Saha, bina, tesis,gemi veya ekipmanın çok detaylı incelenmesi ortam ölçümlerinin yapılması ve derinlemesine bulk numunelerin alınarak her katmandan numune alındıktan sonra asbest bulunmaması veya bukunduktan sonra ortamdan uzaklaştırılması sonucu düzenlenecek rapordur.Raporu düzenleyen kişi ve kuruluş yasal olarak sorumludur.

Asbest Safe Raporu
Saha, ekipman ve tesiste asbestin olsa dahi ortama yayılmadığı yapılan ölçümlerle ve uzman nezaretinde numune alma ve inceleme sonucunda ispatlanması durumunda verilen rapordur.Herhangi bir tadilat tamirat sırasında bu rapor geçerliliğini yitirir.

Asbest Söküm

Asbest Muayene (Asbestos Inspections)

 Asbest Nedir ?

Tüm dünyadaki asbest laboratuvarlarının girmek zorunda olduğu yeterlilik testlerinden biri olan ve hsl tarafından düzenlenen

AIMS R65-R66-R67 Test Sonuçları aşağıdadır.

https://www.hsl.gov.uk/proficiency-testing-schemes/aims
Laboratuvarımız başarıyla bu testleri geçip Kategorisi:”Good” olarak sınıflandırılan Türkiye’deki ilk ve tek laboratuvardır.